Vianoce v triede           foto

Naše druhé VIANOCE v triede boli opäť plné prekvapení. Ježiško nám doniesol stromček, pod ním darčeky (plyšáky) pre všetkých za chodenie na sväté omše a správanie sa. Pripomenuli sme si príbeh o narodení Ježiška, spoločne ako jedna rodina jedli za jedným veľkým stolom, spievali koledy, rozdávali si darčeky. Každý sa posledný adventný týždeň stal anjelikom pre spolužiaka. Na Vianoce mu pripravil darček, ktorý mu potom daroval. Každý dostal pekné darčeky, ale tým najkrajším darčekom je sám JEŽIŠKO, ktorého narodeniny si pripomíname na VIANOCE.