Návšteva charity              foto

,,Robme malé veci s veľkou láskou."

Pred Vianocami sme krátkym divadielkom, peničkami, básničkami boli rozveseliť srdcia starkých v charitnom dome sv. Františka v Trstenej. Potešili sme ich aj vlastnoručne vyrobenými darčekmi v školskom klube. Okrem toho sme im dali darčeky zakúpené z projektu konta Orange ,,Darujte Vianoce", ktorý napísala pani vychovávateľka Hanka. Návštevou a darčekom sme starkých ich nielen prekvapili,  ale potešili.

Buďme vďační Bohu za každého človeka, ktorého nám posiela do cesty.