Charita 2              foto

V januári sme boli zablahoželať všetko najlepšie v novom roku starým ľuďom v charite.

Krátkym moderným divadielkom "O rybárovi a zlatej rybke", básničkami a pesničkami sme sa snažili rozveseliť a potešiť ich srdcia.

Nakoniec sme si spoločne zaspievali ľudové pesničky.