Pochovávanie basy       foto

8. marca sme po poslednej fašiangovej besiedke pochovávali basu - lepšie povedané basovú gitaru. V triede skončil smútočný sprievod plný plačúcich mužov a žien, ktoré plakali za basou. Po smútočnom príhovore sme sa rozlúčili na 40 dní (pôst) aj s CD-prehrávačom, ktorý počúvame na besiedkach.