Kolieskové korčule a kolobežky         foto

24. októbra sme sa rozhodli, že po vyučovaní pôjdeme spoločne na obhliadku nášho mesta na korčuliach alebo kolobežke. Bolo už chladnejšie, ale ani počasie nás neodradilo od našej triednej akcie. Nikomu sa nič zlé nestalo, všetci to zvládli bez úrazu a zažili pekné popoludnie so spolužiakmi.