Oddychový deň               foto

28. júna sme šli do lesa, zahrali sme sa schovávačky, hádzali sme šišikami, pozreli sme si krmelce. 
Potom sme šli na skalku ku krížu. 
Naša turistika končila na preliezkach, kde sme sa dosýta vyhrali na preliezkach, kolotoči, hojdačkách.