Deň detí - besiedka      foto

Oslavovania  cez vyučovanie nám bolo málo, pokračovali sme aj poobede - na besiedke.

Súťažili sme, tancovali,  hrali sme  kohútie zápasy, čertíkov hasičov, útek väzňov, rybárov, pretekárov , dávali góly , nosili, prenášali, behali, skákali.....vyhrávali cukríky ....