Slávik Slovenska              foto            video

SLÁVIK SLOVENSKA je spevácka súťaž ľudových pesničiek. 

Dňa 20. marca 2013 sme mali triedne kolo. Každý žiak bol porotca a prideľoval body. Najlepší nás reprezentovali na školskom kole - Nikola a Peter.

Na školskom kole Peťko vyhral 1. miesto v II. kategórii

 

Dňa 20. mája 2013sa v ZUŠ Nižná konalo okresné kolo speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne  SLÁVIK SLOVENSKA. Speváci  musia spievať dve ľubovoľné ľudové piesne. Podmienkou je, aby jedna z piesní pochádzala zo Spevníčka Slávik Slovenska 2013, druhú pieseň si každý súťažiaci volí podľa vlastného výberu.

Peťko Šinál  reprezentoval našu školu v II. kategórii (žiaci 4.-6.ročníka ZŠ), kde svojim spevom  vyhral pekné 3.miesto.

VIDEO

Spevácka súťaž v speve ľudovej piesne sa konala už 23. rok pod záštitou svetoznámeho slovenského tenoristu Petra Dvorského. Jej cieľom je upozorniť na krásu slovenskej ľudovej piesne, ktorá sa popri tej modernej, populárnej v dnešnej dobe akosi vytráca.