PRÍRODOVEDA - meranie teploty, kolobeh vody         foto

Na hodine prírodovedy sme si robili pokusy s teplou, vlažnou a studenou vodou.

 

Vyskúšali sme si fungovanie teplomeru - farebnú vodu sme naliali do fľaše, do vrchnáka urobili dierku, ktorou sme navliekli slamku. Slamku na vrchnáku sme utesnili plastelínou. Pri zohrievaní sme videli, ako voda v slamke stúpa, pri ochladzovaní voda v slamke klesá.

 

Zopakovali sme si pokus o kolobehu vody v prírode - použili sme rýchlovarnú konvicu, studené sklo. Vodná para sa zrážala a tvorili sa kvapky a v triede sme mali svoj dážď.