Mikuláš v škole         foto

Aj tento rok zavítal sv. Mikuláš do našej školy. Každá trieda si pripraví pre neho krátky program.

My sme mu zaspievali a zahrali malé divadielko.

Niektorí sa však veľmi báli čerta. Ale tí, čo poslúchali celý rok, sa nemuseli vôbec báť.