Karneval    foto

Na konci fašiangu sa deň pred popolcovou stredou konal školský karneval.

Aj my sme si pripravili pekné masky a spolu sa zabávali.