Atletická súťaž       foto 1     foto 2

Dňa 22.júna sme mali malé olympijské hry našej triedy.

Disciplíny: hod kriketovou loptičkou, beh na 50 metrov, beh na 400 metrov, skok do diaľky z miesta.

 

V každej disciplíne sme získavali body:

1.miesto (5 bodov),  2.miesto (4 body),  3.miesto (3 body),  4.miesto (2 body),5.miesto (1 bod)  

Najviac bodov bolo 20, najlepší z našej triedy boli:

        1.miesto Tadeáš Laurinec 19 bodov

        2.miesto Andrej Kubas 12 bodov

        3.miesto Patrik Pánik 9 bodov