Rozlúčka v kolkárni              foto

Poslednú sobotu školského roka- 22.júna 2013 sme sa stretli celá trieda aj so svojimi súrodencami a rodičmi v kolkárni na spoločnom stretnutí v kolkárni. Mali sme súťaž jednotlivcov, hádzali sme 2-krát po 15 hodov. Najviac sa darilo:

1. miesto Paťa,     2. miesto Lukáš,      3. miesto Majo

Spoločne sme pripravili pánovi učiteľovi prekvapenie, poďakovali sa mu a dali mu darčeky a krásnu tortu. Počas celého dňa sme mali grilovačku, občerstvenie, sladkosti .....

Poobede  sme mali súťaž v hádzaní rodín, kde zvíťazila rodina Bednárová.

Potom nasledoval futbalový zápas dospelí proti deťom, ktorý musel byť ukončený remízou, pretože ku koncu zápasu udrel blesk a deti to vzdali.