Vianoce v triede             foto

j tento rok sme spoločne, ako jedna veľká rodina, mali svoje malé VIANOCE v triede.

Sedeli sme za jedným veľkým stolom, ktorý sme si urobili z lavíc. Spolu jedli, rozprávali sa o narodení Ježiška, spievali koledy a samozrejme dostávali sme aj darčeky.

Celý Advent sme sa za niekoho modlili a boli mu anjeloikom, potom sme mu pripravili darček pod stromček.