Spievame Ježiškovi pri jasličkách v kostole       foto

"Ježiško náš maličký, my Ťa radi máme, svoje verné srdiečka do daru Ti dáme."

Na vyučovaní sme sa naučili veľa vianočných pesničiek a kolied. Spoločne sme boli zaspievať malému Ježiškovi v kostole sv. Martina pri jasličkách.

Poďakovali sme Ježiškovi za darčeky, ktoré sme dostali na VIANOCE v triede, ale aj doma.