výlet Bratislava        foto1    foto2      foto3   foto4   foto5  video

Bratislava- centrum, Dóm sv.Martina, Národné divadlo, Hlavné námestie, Hviezdoslavovo námestie, Michalská brána, radnica, Rolandova fontána, posilnenie v MC Donalde.   foto1 

ZOO   foto2

Atlantiscenter foto3

omša u SALEZIÁNOV (prvý piatok), cesta elktičkou, autobusom, ubytovanie, cesta domov   foto4