Palacinky         foto

Na hodine pracovného vyučovania sme boli v školskej kuchynke a piekli sme palacinky.

Počas pečenia sme čítali z čítanky a vypracovávali si pracovný zošit.

Potom nás čakala vlastnoručne pripravená sladká odmena.