4. máj -  deň sv. Floriána      foto

Svätý Florián, patrón hasičov a záchranárov - zobrazuje sa ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiaci dom.

Cez hodinu vlastivedy sme boli v Tvrdošíne na hasičskej stanici, na dňoch otvorených dverí. Videli sme  autá, hasičky, záchranné člny, hasičskú techniku.

V Trstenej sme boli pri hasičskej zbrojnici, kde sú hasičky nášho dobrovoľného hasičského zboru.

Na hodine výtvarnej výchovy sme maľovali hasičov pri záchrannej práci.