Charita Trstená      foto

Mesiac október je mesiacom úcty k starším. 

Aj my sme sa snažili potešiť svojimi pesničkami, básničkami a tančekom starých ľudí v charite Trstená.