KUBÍK     foto 1     foto 2

Témou súťaže bola Kubíková výprava do podmorského sveta. Súťaž sa zameriavala na podporu a rozvoj kreativity detí materských škôl a prvého stupňa základných škôl. Každý triedny kolektív vytvoril a poslal 2 fotografie, na ktorých sú triedy v kostýmoch, maskách a prevlekoch s tématikou podmorského sveta a Macka Kubíka, ktoré si môžu sami vytvoriť.

Fotografie s najväčším počtom hlasov:     

1.miesto 13 400 hlasov ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok MŠ

2.miesto 12 748 hlasov ZŠ Lietava 1.A

4. miesto 4 425 hlasov ZŠ R.Dilonga Trstená 2.A


Víťazná fotografia, ktorú vybral usporiadateľ súťaže:               ZŠ Martin nad Žitavou


 Ďakujeme všetkým, ktorým sa páčila naša fotka a poslali nám hlasy. Nevyhrali sme nič, čo nás trochu mrzelo.