Púšťanie šarkanov      foto

 Jeseň bola pekná, o čom svedčí aj to, že 10. novembra sme boli púšťať šarkany na stráni pod kopcom Bubeník.

Na hodine prírodovedy sme sa učili o vetre, o jeho využití, tak sme si to zopakovali.

Vietor nám dobre fúkal, takže šarkany dobre lietali.

Niektorí však nepochopili, že má lietať šarkan, a lietali oni so šarkanom.

Neskončilo to dobre, lebo niektoré šarkany potom dolietali už naveky. (potrhali sa)