Výtvarné súťaže 1         foto

 Hornooravská výtvarná spoločnosť a vydavateľstvo časopisu Hrapinosek, v spolupráci s Riaditeľstvom Základnej školy v Hladovke vyhlasuje: 6. ročník celooravskej výtvarnej súťaže HRAPINOSKOVA PALETA. HRAPINOSEK (z goralského nárečia) je dobrý duch rašelinísk a močiarov. 

Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci základných a špeciálnych škôl. Súťažilo sa v dvoch kategóriach:

1. kategória: mladší žiaci 1. - 4. ročníka

2. kategória: starší žiaci 5. - 9. ročníka

Výtvarné práce poslali aj žiaci našej triedy na tieto témy:

CYRIL A METOD: Monika Kubáňová, Barbora Páneková

CIRKUS: Veronika Sokolovská, Gabika Jankolová, Sára Bednarčíková

STRAŠIDLÁ: Andrej Kubas

Gabika Jankolová vyhrala 1. miesto             viac na     stránke

 

Motto 60. ročníka projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2012 – 2013 je: EURÓPA OBČANOM - OBČANIA EURÓPE. Motto projektu sa viaže k Európskemu roku občanov, ktorý pri príležitosti 20. výročia zavedenia európskeho občianstva vyhlásila pre rok 2013 Európska Únia. Žiaci tvoria výtvarné práce, literárne práce, multimediálne práce. Témy pre jednotlivé vekové kategórie:

Veková kategória 1 (6 - 9 rokov): Európa - moja domovina.  Predstav priateľom svoj región.

Žiaci našej triedy: Barbora Páneková, Veronika Sokolovská, Gabriela Jankolová, Monika Kubáňová, Patrícia Bednárová poslali svoje výtvarné práce na tému "Predstav priateľom svoj región".

V okresnom kole vyhrala 1. miesto Patrícia Bednárová

 

Zapojili sme sa do 10. ročníka okresného kola výtvarnej súťaže ku dňu hasičov - Lesné požiare. Obsahové zameranie sa týkalo pomoci hasičov pri haváriách, nehodách, živelných pohromách pomocou rôznej hasičskej techniky v minulosti aj v súčasnosti. Výkresy poslali : Barbora Páneková, Patrícia Bednárová, Monika Kubáňová, Tadeáš Laurinec a Veronika Sokolovská.

 

Vyhlasovateľom XVII. ročníka celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže DÚHA je MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, usporiadateľom je ĽUBOVNIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO V STAREJ ĽUBOVNI. Témy tohto ročníka boli:

1. Môj najkrajší zážitok z prázdnin
2. Spoznávame historické zaujímavosti môjho mesta a okolia

   Gabriela Jankolová, Monika Kubáňová, Barbora Páneková, Patrícia Bednárová poslali do súťaže výtvarné práce na 2. tému.