Jasličky v kostole sv. Martina            foto

"Čujte, čujte, pastieri, čo sa stalo na nebi ...."

Túto  vianočnú pesničku a ďalšie koledy, ktoré sme sa naučili v škole sme spoločne boli zaspievať malému Ježiškovi v kostole sv. Martina pri jasličkách.

Poďakovali sme Ježiškovi za darčeky, ktoré sme dostali na VIANOCE v triede, ale aj doma.