Ovocie a zelenina       foto

Na hodine prírodovedy sme si zopakovali jednotlivé druhy ovocia a zeleniny, spoznávali sme ich zrakom chuťou, hmatom.

Pripomenuli sme, si na ktorom mieste je ovocie a zelenina v pyramíde zdravej výživy.

O pyramíde sme si hovorili, keď sme mali DEŇ ZDRAVIA, a túto pyramídu sme si aj zhotovili na veľký plagát.