Zdravie a choroba          foto

Na hodine prírodovedy, na konci tematického celku JA A MOJE ZDRAVIE sme si zopakovali ako viesť zdravý spôsob života, návyky správnej životosprávy, hygienické návyky, ako poskytnúť prvú pomoc, prácu lekárov a zdravotníkov. Trieda sa zmenila na zdravotné stredisko a nemocnicu, v ktorej boli pacienti, lekári a zdravotné sestry.