Dopravné ihrisko      foto           video

V rámci realizácie projektu BEZPEČNE NA CESTE HROU na hokejovom ihrisku na Brehu sme  pripravili improvizované dopravné ihrisko. Namaľovali cesty, križovatky a priechody pre chodcov. Rozložili dopravné značky a semafory. Žiaci si prakticky precvičovali získané vedomosti v roli:

1. chodcov:

- kráčanie po ľavej strane vozovky

- kráčanie po pravej strane chodníka

- prechádzanie cez vozovku, prechádzanie cez priechod pre chodcov

2. cyklistov:

- vychádzanie od pravého okraja vozovky,

- jazda pri pravom okraj vozovky,

- jazda v obojsmernej premávke,

- jazda cez križovatku (vyznačenú dopravnými značkami, semaformi)

- odbočovanie vľavo, vpravo

3. policajtov

- kontrolovali cyklistov pri dodržiavaní dopravných značiek a predpisov, udeľovali trestné minúty za porušenie predpisu.