Mikuláš v škole            foto

Hovorí sa, že istý boháč mal tri dcéry. Keď schudobnel a jeho rodina už nemala čo do úst vložiť, rozhodol sa, že z dievčat urobí neviestky. Dozvedel sa o tom svätý Mikuláš, zabalil do kusa látky zlato a vhodil ho do mužovho domu. To zopakoval trikrát, až kým peňazí nebolo toľko, že sa všetky tri dievčatá mohli čestne vydať. 

Na základe legendy o troch chudobných dievčatách sa odvodzuje zvyk obdarúvať sa na sviatok tohto svätca drobnými darčekmi.

Svätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätcov hlavne medzi deťmi. Vďaka povestnej dobročinnosti nosí darčeky a sladkosti dodnes. Zavítal aj na našu školu. Všetcisi pripravili krátky program piesne, básne, tance, či malé divadielko.

Naša trieda hrala divadielko o modernej Popoluške.