Čítame časopis REBRÍK           foto

Na hodine čítania a tvorivého čítania a písania často pracujeme s časopisom REBRÍK. 
Svoje odpovede posielame do redakcie časopisu, a už sa na viacerých usmialo šťastie a boli odmenení - prišlu im diplomy a ceny.