Charita       foto

Krátkym moderným divadielkom o POPOLUŠKE, peničkami, básničkami sme boli v septembri rozveseliť srdcia starkých v charitnom dome sv. Františka v Trstenej. Potešili sme ich aj vlastnoručne vyrobenými darčekmi v školskom klube.