NEBER drogy                 foto

V decembri prebiehal v našom meste projekt Nemám čas na drogy- milujem život.

Jednou z aktivít bola aj súťaž v tvorbe posterov, do ktorej sa zapojili všetky trstenské školy. Aj naša  trieda sa s chuťou pustili do práce. Žiaci mali za úlohu nakresliť plagáty so zameraním na tému Nemám čas na drogy – milujem život. Každý nakreslil obrázok, čo robí rád vovoľnom čase a tak nemá čas myslieť na hlúposti - drogy. Výtvory boli kreatívne a nápadité.

Všetky postery boli vystavené vo výstavnej miestnosti v Dome kultúry v Trstenej.

Medzi najlepšími výtvormi sa umiestnili aj plagát našej triedy. 

Dňa 22. februára 2013 sme boli bohato odmenení vdp. Martinom Rožekom.