Imatrikulácia       foto

Naša IMATRIKULÁCIA sa konala 14. októbra 2009 v našej super malej triede, kde boli prítomní aj naši rodičia a súrodenci.

Po slávnostnom nástupe nás všetkých predstavili. Neskôr sme sa spoločne predstavili my, a to pesničkou "MY SME SMELÍ PRVÁCI".

Každý potom musel zvládnuť 3 úlohy:

1. nahlas sa predstaviť,

2. správne prečítať vyžrebované písmeno, 

3. správne prečítať vyžrebovanú číslicu.

Potom sme všetci sľubovali, že budeme plniť 10 PRAVIDIEL ŠKOLÁKA, po každom pravidle sme zakričali SĽUBUJEM.

Potvrdili sme to svojím odtlačkom palca, že budeme dodržiavať toto desatoro školáka.

Na záver sme si spoločne zaspievali našu prvácku hymnu "SME PRVÁCI - SUPER ŽIACI".