Zvieracie rodinky       foto

Na hodine prírodovedy sme sa učili o rodinkách domácich zvierat.

Každá skupina vytvorila malý plagát o jednej zvieracej rodinke.