Kolkáreň       foto

Dňa 17. júna 2011 sme mali triedny turnaj v KOLKÁRNI.

Každý mal vždy 3 pokusné hody. Hádzali sme 2-krát po 20 hodov, takže spolu 40 hodov súťažne. 

Najviac sa darilo Miškovi Janíkovi, ktorý zhodil 176 kolkov, čo je zatiaľ triedny rekord.

Potom sme sa rozdelili do 4 družstiev a súťažili sme o najlepší priemer dráhy. Najlepšia bola skupina chlapcov:

Miško, Majko, Lukáško, Paťko, Andrejko 

Spolu sme prežili pekné športové dopoludnie. 

Veľmi pekne ďakujeme sponzorom sladkostí (rod. Benická, rod. Šurinová) a hlavne ocinovi  Majka (ujovi Benickému), ktorý nám vybavil kolkáreň.