ADAMKO súťaž tried  - vyhrali sme      foto 1       foto 2

Časopis ADAMKO pripravuje mesačne súťaže pre kolektívy- triedy. Názov jednej mesačnej úlohy bol - TO SME MY. Deti mali napísať, nakresliť niečo o škole alebo o svojej triede. Čo pekné spolu zažili. My sme sa rozhodli opísať triedne akcie na vyučku aj mimo neho. Každý opísal nejakú spoločnú triednu akciu, ktorú potom doplnili aj fotkami. Všetkosme polepili na veľký plagát, do stredu pridali spoločnú fotku triedy, ale aj portréty s menami. Adamkovi sme napísali list:

             Ahoj Adamko

            Sme žiaci ZŠ Rudolfa Dilonga Trstená a chodíme do 2.A triedy. Je to zaujímavé, ale na škole máme v 1.-4.ročníku  až troch učiteľov. Aj nás učí už druhý rok pán učiteľ Jaro. Spolu zažívame v škole na vyučovaní, ale aj po vyučovaní veľa pekných chvíľ. Rozhodli sme sa ti milý ADAMKO napísať o niektorých zážitkoch, ku ktorým sme pridali aj nejaké fotky. Spoločne sme písali a lepili plagát dlhší čas, ale oplatilo sa. Nám sa páčil, možno aj Tebe. Aby si nás lepšie spoznal, každý Ti poslal aj svoju fotku.

          Všetci ťa srdečne pozdravujeme a prajeme veľa detských čitateľov. My sa tešíme na ďalšie úlohy pre triedy, ktoré spoločne tvoríme.                                                                                                 žiaci 2.A triedy ZŠ R. Dilonga Trstená