Kronika triedy       foto

Na hodinách vlastivedy sme si písali vlastnú kroniku.