Besiedka 1            foto

Žrebovaním sme sa rozdelili na 3 skupiny, v ktorých sme súťažili.

Nebolo dôležité, či sme boli na prvom, druhom, alebo treťom mieste, ale to že sme spolu prežili pekné popoludnie v kruhu spolužiakov pri zábave a hudbe.