Guľovačka        foto

Bolo 7. decembra, prvý sneh sme využili naplno. Cez hodinu telesnej výchovy sme sa zdokonaľovali v hádzaní na diaľku. Hádzali sme snehové gule.

Mali sme stanovené pravidlá, ale našli sa niektorí, čo ich porušovali.