KLOKANKO tr. kolo            foto

Matematická súťaž, kde sa riešia rôzne príklady a úlohy. Ak sa chceš ešte raz otestovať klikni KLOKANKO 4.ročník

Prvú tretinu úloh tvoria úlohy hodnotené 3 bodmi, druhú tretinu 4 bodmi, poslednú 5 bodmi.

Ak niektorú úlohu nevyriešiš (nevyznačíš žiadnu odpoveď), získavaš 0 bodov.

Za každú nesprávnu odpoveď stratíš 1 bod.