Ružence         foto

Mesiac október je zasvätený Ružencovej Panne Márii.  Žiaci sa zapájajú do spoločnej modlitby sv. ruženca večer pred sv. omšou. Aj naša trieda sa modlila radostný ruženec.

         Počas mesiaca október  bola vyhlásená súťaž o najkrajšie vyrobený  vlastnoručný ruženec.

Aj naša trieda vyrábala ružence na pracovnom vyučovaní, niektorí si ich dorábali doma a priniesli. Boli sme odmenení a vyhrali sme diplom, sladkú odmenu a každý Maľovánku svätý ruženec s textom a pexesom.

Majko Benický vyhral 1. miesto, vyrobil ruženec z farebných korálikov.