Výtvarné súťaže 2         foto

Vyhlasovateľom XXVIII. ročníka výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Organizátorom regionálneho kola je Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín. Cieľom je aktivizovať a motivovať deti a mládež k výtvarnej tvorbe.

Výkresy do súťaže poslali aj žiaci našej triedy: Barbora Páneková, Nicole Kozáčiková, Monika Kubáňová, Patrik Pánik, Paulína Šurinová.

 

Spojená škola Svätej Rodiny, Bratislava – Petržalka organizuje 18. ročník súťaže Slovom o Tvojej láske. V tomto školskom roku boli pre výtvarnú časť vyhlásené tieto témy:

I.kat.:  1. Rok viery - čo pre mňa znamená a ako ho prežívam

            2. Nitra - kolíska kresťanstva na Slovensku

Tadeáš Laurinec, Patrícia Bednárová -  maľovali tému Nitra.

 

POLÍCIA OČAMI DETÍ - poslaním VII. ročník regionálnej výtvarnej súťaže bolo motivovať deti a mladých ľudí v oblasti výtvarnej tvorby a popularizovať prácu polície, ako i zviditeľniť prácu prevencie a osvety voči negatívnym javom spoločnosti. Súťaž je tematicky viazaná na zobrazenie práce príslušníkov Policajného zboru SR.

Do súťaže poslali svoje výtvarné práce naše spolužiačky : Veronika Sokolovská, Monika Kubáňová, Barborka Páneková, Patrícia Bednárová, Gabika Jankolová.

 

UKÁŽ SVOJE UMENIE A NAKRESLI VRTUĽNÍKOVÝCH ZÁHRANÁROV V AKCII

Pre všetkých budúcich pilotov/-ky, lekárov/-ky a záchranárov/-ky  pripravila Vrtuľníková záchranná zdravotná služba AIR – TRANSPORT EUROPE súťaž v kreslení záchranárskych vrtuľníkov a ich posádok. Pre výhercov bola pripravená prehliadka stanice Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Takúto prehliadku mohli aj celé triedy. Našou úlohou bolo nakresliť obrázok na tému „Vrtuľníkoví záchranári v akcii“.

Za výkresy sa hlasovalo. Mali sme málo hlasov, preto sme vyhrali len certifikát.

 

Cieľom celoslovenskej umeleckej súťaž pre deti ZŠ a ZUŠ s názvom „Maľujte a fotografujte s Primalexom“ bolo podporiť tvorivosť a kreativitu žiakov a vyvolať záujem o maľovanie, fotografovanie, farebný svet okolo nás a farby ako také. Žiakov mala podnietiť k uvedomeniu si, že prostredie, v ktorom žije a pohybuje sa, má na neho veľký vplyv. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

1. Maľba a kresba:

         Téma 1: Moja farebná detská izba

         Téma 2: Farebná pesnička

2. Fotografia:

         Téma 3: Mám nápad! Aj takto sa dá ďalej použiť obal PRIMALEX

Žiaci našej triedy poslali výkresy na tému „Farebná pesnička“.

Do súťaže sa zapojilo 153škôl a prihlásených bolo  2000 prác.     Výsledky sú na  stránke